Havprognoser - plots og animationer
5 dage frem i Universal (Greenwich) tid.
Denne side bliver opdateret hver 6. time.
English version

Parameter

Geografisk område

Tidspunkt

Vis enkelt billede
Animation
Vælg område på kortet
[Kort over Nordatlanten] Grønland Færøerne /Skotland Nordsø-Østersø Middelhavet Nordvesteuropa Nordatlanten Danmark Nordsøen Østersøen Nordsø-Østersø Nordvesteuropa Bælthavet Øresund Sjælland Indre danske farvande Tyske Bugt Danmark Nordsø-Østersø

[DMI grafik fra hav/vejrmodel]