Isdække i Arktis
Havis-areal på den nordlige halvkugle
English version

Havisareal på den nordlige halvkugle

Grafikken til højre viser det totale havis areal på den nordlige halvkugle, som funktion af dag på året. Det viste havis areal er beregnet på baggrund af is-koncentrations data fra Ocean and Sea Ice, Satellite Application Facility-projektet (OSISAF), hvor is-koncentrationer større end 15% kategoriseres som havis.

Det totale areal er summen af vinteris, polaris, samt det isdækkede areal hvor OSISAF-algoritmen ikke med sikkerhed kan bestemme istypen. Det totale havisudbredelses estimat kan variere en anelse fra andre estimater. Det vil typisk skyldes forskelle i anvendte algoritmer og definitioner.

                       Arealet af al havis på den nordlige halvkugle i de seneste år.
                       Det grå område omkring den klimatologiske middelværdi svarer til
                       plus/minus 1 standard afvigelse.


En tilsyneladende stor forskel i hav-is-udbredelse mellem 2 forskellige algoritmer var forårsaget af en ny kystmaske - læs forklaringen her.