Arktisk Havisudbredelse
Den nordlige halvkugles havisudbredelse i september
English version

Minimum udbredelse af havis på den nordlige halvkugle.

Grafikken til højre viser middel udbredelsen af polaris i september måned gennem de seneste 41 år. Polarisen er den tykke is der har modstået sommerens smelteperiode.

Grafen viser, at minimum havis-udbredelsen på den nordlige halvkugle har været faldende siden slutningen af 1970'erne med årlige variationer på mere end 1 million km2 i nogle år. I september 2012 blev et nyt havis-udbredelses-minimum observeret. Her var is-udbredelsen bare halvdelen af gennemsnittet for perioden 1979-2000, der ofte refereres til som en relativ stabil periode. Data er fra Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSISAF)

Ny grafik
Vi har forbedret de algoritmer, der beregner havis-koncentration og -udbredelse. Derfor har vi den 28. juni 2016 opdateret grafikkerne af is-udbredelse med de nye og forbedrede data. De nye algoritmer har især forbedret bestemmelsen af is-koncentrationer i kyst zoner, men også bestemmelsen af iskoncentration i det Arktiske ocean er forbedret.

Is-udbredelses data fra 1979 til i dag, er sammensat af et Klima-Data-Sæt (KDS, OSI-409a), en midlertidig (Interim) månedslig opdatering af KDS'en (Interim KDS, OSI-430) og en operationel is-koncentrations kæde (OSI-401b), der beregner is-udbredelse for perioden mellem IKDS og i dag. Endvidere er algoritmerne bag de tre produkter, der udgør det samlede data sæt nu mere konsistent end det var tilfældet for gamle data sæt.

Samlet set har dette nye set-up medført små ændringer i isudbredelses trends siden data sættets begyndelse i 1979, men de generelle trends af havis udbredelse siden 1979 er uændret.

Her kan du læse de tekniske detaljer og validerings rapporter for de forskellige produkter.

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Udbredelsen af havis i millioner km2 for september måned på den nordlige halvkugle i de seneste 41 år. Isudbredelsen i september svarer til årets minimumsudbredelse. Den sorte linie viser den nedadgående trend.