Isdrift i Arktis
Isdrift fra satellitmålinger i det Arktiske Ocean
English version


Isdrift i det Arktiske Ocean


Se også: Animeret isdrift og iskoncentration

Isdrift produktet vil ikke blive opdateret mellem maj og september (begge måneder inklusive), på grund af svingende kvalitet af produktet, når isoverfladen smelter eller har været smeltet.

Monitorering af bevægelserne af den Arktiske havis er en vigtig forsknings- og udviklingsopgave ud fra både klimatiske og menneskelige perspektiver. Som en del af EUMETSAT OSiSAF ( www.osi-saf.org) har vi udviklet et operationelt isdriftsobservationsystem baseret på satellitbilleder. Eksempelfigurerne til højre viser isdriften i det Arktiske Ocean, hvor pilene repræsenterer forskydningen og retningen af havisen inden for de seneste 48 timer. Ekstreme vejrsystemer og roterende havstrømme skaber de fleste af de roterende mønstre i isdriften.
Isdriften bliver dagligt beregnet ud fra par af satellitbilleder fra AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer), der er et satellitinstrument der køres af NASA.
Dette produkt er operationelt siden december 2009. Få mere information på: http://osisaf.met.no