Nyhedsarkiv
Arktisk Nyhedsarkiv
English version


Arktisk Nyhedsarkiv
2014-01-27
Istemperaturer på ocean.dmi.dk
Isens overfladetemperatur har stor indflydelse på udvekslingen af energi mellem overfladen og atmosfæren og dermed også istilvæksten. På ocean.dmi.dk, kan man nu følge dagligt opdaterede is-temperaturer i det arktiske ocean og animere de seneste 30 døgn.
2013-02-20
Iskortarkiv på ocean.dmi.dk
Arkiverede og seneste iskort over Grønland fra DMIs istjeneste.
2013-01-30
Livsvigtige informationer til havforskere
Når der søges efter olie i de grønlandske farvande, er viden om de meteorologiske og oceanografiske forhold af afgørende betydning. DMI bidrager med både med operationelle opgaver og marin forskning.
2012-04-08
154 slags is i nyt dansk leksikon
Et nyt online havis-leksikon beskriver de forskellige typer havis, der findes, og hvordan de opfører sig.
2012-04-05
Havisen i Arktis toppede sent i 2012
Den 18. marts nåede havisen i Arktis sin største udbredelse. Det maksimale, isdækkede areal i årene fra 2004 til 2012, er de ni laveste siden måle-start i 1978.
2012-03-26
Grønt løft til isrekognoscering
En lille, ny helikopter skal fremover sikre gode is-observationer i de sydgrønlandske fjorde.
2012-02-10
Radar ser isen i Kattegat
Radar ser isen i Kattegat At tolke havis fra satellit, er en opgave for det trænede øje. Lige nu er der masser af øvelse at få, ved at betragte Kattegat.
2012-02-02
Kold luft over Danmark og lav isudbredelse i Arkti
Udbredelsen af havis i Arktis er rekordlav for årstiden lige nu. Denne gang har den globale opvarmning dog en medskyldig.
2012-01-12
Isen tidligt på færde ved Vestgrønland
Kun få gange de seneste 15 år har der været så meget is i Diskobugten så tidligt på sæsonen, som vi ser i år.
2011-10-21
Istjenester: Stadig farligt at navigere i polhavet
Alverdens istjenester var i den forgangne uge samlet i Cambridge, England, for at udveksle data, etablere samarbejder, udvikle nye produkter og diskutere havismodeller.
2011-10-06
2011 dokumenterer nyt arktisk is-regime
2007 skabte et nyt og mere dynamisk is-regime i Arktis, som nu for fjerde år i træk forhindrer isen i at nå op i nærheden af sin tidligere udbredelse, fortæller isforsker.2007 skabte et nyt og mere dynamisk is-regime i Arktis, som nu for fjerde år i træk forhindrer isen i at nå op i nærheden af sin tidligere udbredelse, fortæller isforsker.
2011-05-18
Mindre is = mere isovervågning
Havisen i Arktis svinder, konkluderede Arktisk Råds ekspertgruppe AMAP for nyligt i en rapport om de klimatiske forhold i Arktis. Og i disse dage mødes Arktisk Råd i Nuuk. En af de første og vigtigste beslutninger derfra blev taget i går og handler om en fælles koordineret søredningsplan og dermed et øget internationalt samarbejde.
2011-04-15
Lav arktisk isudbredelse og rekordlille isvolumen
Marts 2011 havde den næstlaveste isudbredelse siden satellitmålingerne begyndte i 1979. Og beregninger viser, at isvolumnet for årstiden nu er lavere end nogensinde.
2011-04-14
DMI tager temperaturen på Inglefield Bredning
Klimaændringer og komplicerede strømforhold smelter gletscheris og holder havet åbent ud for Qaanaaq.
2011-02-15
Ny model har bedre styr på havets is
Den operationelle havmodel, DMI benytter til havprognoser i det nordlige Atlanterhav og det Arktiske Ocean, er i den forgangne uge skiftet ud med en splinterny kombineret hav- og havis-model med navnet 'Hycom-CICE'.
2010-09-27
Bunden er nået for den arktiske havis
Prognoser for den kommende uge viser, at isen i Arktis har nået sin mindste udbredelse i 2010. Og selv om is-arealet er en smule større end i 2007 og 2008, så er det beregnede is-volumen det mindste siden målingerne startede for 30 år siden.
2010-07-21
Hård opbremsning i arktisk istab
Efter 1½ måned på rekordkurs er tabet af havis i Arktis bremset hårdt op de senste tre uger. Isdækket er dog fortsat sårbart overfor ufavorable vejrforhold frem mod det årlige minimum sidst i september.
2010-04-20
Jubilæumshæfte, Iscentralen gennem 50 år
Læs det spændende jubilæumshæfte, som beskriver DMI's Iscentral i Narsarsuaq, Grønland, gennem 50 år fra 1959 - 2009. Iscentralen lægger iskort for de grønlandske farvande i samarbejde med Iskortlægningen på DMI i København. Iscentralen blev oprettet på baggrund af M/S Hans Hedtofts tragiske forlis den 30. januar 1959, hvor alle 95 ombordværende omkom. Folketinget nedsatte et udvalg og i november 1959 blev Iscentralen mobiliseret i den ellers næsten nedlagte amerikanske base i Narsarsuaq i Sydgrønland. I dag er Iscentralen en topmoderne datastation med satellitadgang kombineret med overvågning af farvandene i helikopter af navigatører, som er kyndige i issejlads.
2010-04-12
Arktisk isdække topper rekordsent
Efter et rekordsent maksimum er isdækket i Arktis nu næsten normalt for årstiden. Det er dog ingen garanti for normale isforhold til sommer, påpeger isforsker.
2010-04-08
Så lykkedes det - CryoSat i kredsløb
Efter et løfteraketforlis og fire års ventetid fik isforskerne torsdag endelig en satellit dedikeret til Jordens kryosfære.
2010-01-05
Animeret isdrift i det Arktiske Ocean
Nu kan de dagligt opdaterede isbevægelseskort ses som animation for den seneste måned.
2009-11-24
Farvel til et farverigt øje i det høje
Den bevægede sig 803 kilometer over Jordens overflade og har i lidt over ti år kigget ned på os med sit SeaWinds-apparat. Nu er NASA's QuickSCAT holdt op med at kigge.
2009-09-22
Kold sommer ikke nok for arktisk havis
Isen i Arktis har nået sin mindste udbredelse i 2009. Og selvom is-arealet er en smule større end de to seneste år, så er det beregnede is-volumen det mindste siden målingerne startede for 30 år siden.
2009-09-08
Grønlands El Niño
Vandet i Baffinbugten mellem Grønland og Canada er usædvanligt varmt - nogle steder op til hele 7° vamere end normalen.
2009-04-30
Islejr mellem Nordpolen og Grønland
Forskere fra en række danske og grønlandske institutioner og enkelte udenlandske kolleger har i perioden den 14. april til den 6. maj 2009 etableret en forskningslejr på havisen nord for Grønland. Lejren er et led i det internationale polarår (IPY) og vil fungere som udgangspunkt for en række observationskampagner med henblik på bedre, at kunne forstå observerede ændringer i det arktiske miljø.
2009-04-17
Islejren drev væk - kan du finde den?
En gruppe forskere fra Danmark og Grønland arbejder de kommende uger på en isflage nord for det nordligste Grønland. Kort efter lejren var sat op, måtte den imidlertid rømmes på grund af en kraftig vestenstorm. Det var dog umiddelbart uproblematisk, for med et kraftigt radiofyr på flagen, ville den være nem at finde igen, når vinden havde lagt sig.
2009-04-15
Se antarktisk is-bro kollapse
Endnu en is-shelf er ved at bryde sammen på Den Antarktiske Halvø. Is-shelferne er vigtige for den antarktiske indlandsis; fordi de bremser gletscherne og hæmmer afsmeltningen.
2009-02-03
Nordvandet forbinder himmel og hav
Nordvandet er en årligt tilbagevendende sprække i Arktis' is. Her slipper varme fra havvandet op i den minus 30°C kolde luft og det kan ses i vejrmodellerne.
2008-12-02
Vandet gik i Grønland
Ind imellem gør man overraskende observationer i sit arbejde på DMI.
2008-10-23
Nordpolens hedeslag er ingen overraskelse
Da det amerikanske NOAA i begyndelsen af ugen udsendte en nyhed om, at det er varmere på Nordpolen end nogensinde før, så var det ikke mange øjenbryn, der blev hævet hos seniorforsker Rasmus Tonboe ved DMI's Center for Ocean og Is.
2008-09-20
Satellitbilleder fra Grønland.
Modis satellitbilleder fra områder langs Grønlands kyster. Satellitbillederne opdateres flere gange dagligt i sommerhalvåret, mens vinteren er for mørk.
2008-09-12
Ny vinteris overlever arktisk smeltesæson
Smeltesæsonen har igen i år været hård ved havisen i Arktis. Bundrekorden for isudbredelse fra 2007 står dog stadig, men næppe længe med udsigt til færre og færre kolde somre på høje nordlige breddegrader.
2008-09-05
Smeltning i øst og vest åbner arktiske sejlruter
Lige nu er det muligt at sejle både nord om Sibirien og nord om Canada. For første gang siden satellitovervågningen af Arktis begyndte midt i 1970'erne, er der nu åbent vand og ingen is nord for Canada og nord for Sibirien på samme tid
2008-06-13
Nu smelter Arktis
Torsdag begyndte sommerens smeltesæson i den centrale del af Polhavet. Det er senere end i rekordåret 2007. Til gengæld er isen i år væsentligt tyndere.
2008-05-05
Gorm på glatis
Gorm Dybkjær fra DMI's Center for Ocean og Is er sammen med en række andre forskere på tredje uge ombord på fartøjet KV Svalbard i Fram-Strædet mellem Nordøstgrønland og Svalbard. I de forgangne to uger har Gorm sendt billeder og beretninger hjem fra det norske kystvagtsskib, når tiden har tilladt det.
2008-04-29
Billedrapport fra Fram-strædet
DMI's Gorm Dybkjær er i april 2008 på togt i Fram-strædet mellem Grønland og Svalbard for at tage polarisen i nærmere øjesyn. Her er hans rapport og billeder fra turen. Siden opdateres, når vi hører nyt over iridium-telefonen.
2008-04-24
Et nærbillede af polarisen
I de senere år er udbredelsen af havis i polhavet reduceret kraftigt på grund af klimatiske ændringer. Den udvikling har DMI's Center for Ocean og Is fulgt på afstand ved den daglige kortlægning af havis med satellitdata. Nu skal der imidlertid syn for sagen.
2008-02-07
Masser af is mellem Grønland og Canada
Havisen i Davis Strædet mellem Sydvestgrønland og Canada har netop nu sin største udstrækning i 15 år. Ikke siden 1993 har udbredelsen været større.
2008-01-25
Tara slap ud af isen efter halvandet år
Forskningsskibet Tara slap mandag fri af et langvarigt iskoldt fangeskab, da det sejlede ud af isen et stykke nede i Grønlandshavet.

154 slags is i nyt dansk leksikon
Et nyt online havis-leksikon beskriver de forskellige typer havis, der findes, og hvordan de opfører sig.

Grønt løft til isrekognoscering
En lille, ny helikopter skal fremover sikre gode is-observationer i de sydgrønlandske fjorde.