Case Studies/Oil Spill
English version
Golden Trader ulykken

Om eftermiddagen den 10. september 2011 kolliderede et handelsskib, Golden Trader og en mindre trawler, Vidar, ca. 20 sømil vest for Thyborøn, på positionen 56 44'48"N 7 40'18"Ø. Der blev slået hul i siden på Golden Trader, og en ukendt mængde olie strømmede ud i havet.

Søværnets Operative Kommando sendte GUNNAR THORSON til området, og med hjælp fra hjemmeværnsenhederne LYØ og MANØ blev opsamling af olien sat i gang dagen efter, søndag den 11. september. Olien, som blev observeret fra helikopter, dækkede et område på ca. 300x2000 meter. Der blev opsamlet ca. 60 kubikmeter olie/vand blanding, inden arbejdet mandag den 12. september måtte indstilles på grund af dårligt vejr.

Fem dage senere blev området omkring Tjörn på den svenske vestkyst ramt af den værste olieforurening i mange år. Naturområdet Stigfjorden var truet, og man har forsøgt at spærre af til søs. Et halvt hundrede mand har arbejdet med at rense kysten, og indtil videre er der fjernet 150 kubikmeter olie.

DMI undersøger om denne forurening kan stamme fra ulykken ud for Thyborøn. Vi følger olien fra ulykken sker, og to uger frem. Olien driver med strøm, vind og bølger, og bliver udsat for forskellige processer undervejs. En del af olien fordamper, og resten af olien bliver blandet op med vand, så den mængde man skal bjærge er større end det oprindelige udslip. I roligt vejr lægger olien sig på overfladen, men når det blæser op bliver den blandet ned, og dermed usynlig fra luften.

Olien beskrives som 1000 "partikler", som altså hver repræsenterer 1 promille af det samlede udslip. Vi antager, at der er sluppet 1000 tons olie ud i havmiljøet. Partiklerne starter fra samme position, men spredes efterhånden. I grafikken er hver enkelt partikel prikket ind, med en farvekode som indikerer hvor dybt partiklen befinder sig. Rød er overfladen, blå under overfladen, og grøn er enten havbunden eller kysten.

Olien driver ret hurtigt ind gennem Skagerrak, undgår lige akkurat Skagens Gren, og videre over mod Sverige. Så det er meget sandsynligt, at det er denne ulykke der har forurenet området omkring Tjörn. En lang kyststrækning er i fare for at blive forurenet med olie, og kysten bliver i denne simulering ramt første gang natten mellem tirsdag den 13. og onsdag den 14. september, og i alt strander ca. halvdelen af olien. Om det faktisk sker, afhænger af hvor stort held man har med at bekæmpe olien til søs.

Animation af spildet

Hvad sker der med olien
Vind
Dybde af olien
Spildets størrelse
Afstand fra ulykkesstedet
Olielagets tykkelse
Oliens viskositet

Observation fra satellit

ENVISAT billede 2011-09-10 2117
ENVISAT billede 2011-09-16 2058

Referencer

Søværnets operative kommando
Politiken

Jacob Woge Nielsen - 21. sept. 2011