Marin økologi Model
Indre danske farvande
English version

Østersøen

Model for marin økologi
Cirkulationsmodel
Validering af prognoser for marin økologi

v2.1 - v3.0 intercomparison

Udsendt: 28 May 2017

Iltindhold ved havbunden
Klorofyl-a i overfladelaget
Nitrat i overfladelaget

Gyldig: 2017-05-28 00 utc


Gyldig: 2017-05-28 00 utc


Gyldig: 2017-05-28 00 utc

Fosfor i overfladelaget
Cyanobakterier i overfladelaget

Gyldig: 2017-05-28 00 utc


Gyldig: 2017-05-28 00 utc