Nyhedsarkiv
Marint Nyhedsarkiv
English version


Marint Nyhedsarkiv
2014-01-27
Istemperaturer på ocean.dmi.dk
Isens overfladetemperatur har stor indflydelse på udvekslingen af energi mellem overfladen og atmosfæren og dermed også istilvæksten. På ocean.dmi.dk, kan man nu følge dagligt opdaterede is-temperaturer i det arktiske ocean og animere de seneste 30 døgn.
2013-11-25
Koldt vand påvirker også Jakobshavn Isbræ
Gletsjere i Diskobugten påvirkes ikke kun af varmt irmingervand. Nyt studie påpeger, at koldt polarvand også spiller en væsentlig rolle. Nordatlanten og Arktis skal derfor ses som et samlet system for at give et indblik i den underliggende dynamik.
2013-11-22
Planteplankton tager temperaturen i SØ Grl farvand
Undersøgelser i og omkring den grønlandske Sermilikfjord afslører, at varmere vand i perioder strømmer ind fra Nordatlanten og bidrager markant til afsmeltningen af lokale gletsjere.
2013-06-28
Aftagende tilstedeværelse af Irmingervand i SW Grl
Friske målinger viser, at Irmingerstrømmen, en sidegren til Golfstrømmen, er begyndt at aftage i styrke og nærmer sig det normale efter en lang årrække med større tilstedeværelse end normalt.
2013-06-17
Ekstrem smeltning i Grønland forklaret
Ny forskning viser, at usædvanlige ændringer i atmosfærens cirkulation forårsagede den ekstraordinære store overfladesmeltning af Grønlands indlandsis i sommeren 2012.
2013-02-28
Satellitbilleder fra Danmark
Dagligt opdaterede satellitbilleder af Danmark optaget af MODIS instrumentet ombord NASAs AQUA og TERRA satelitter.
2013-02-20
Iskortarkiv på ocean.dmi.dk
Arkiverede og seneste iskort over Grønland fra DMIs istjeneste.
2013-01-30
Livsvigtige informationer til havforskere
Når der søges efter olie i de grønlandske farvande, er viden om de meteorologiske og oceanografiske forhold af afgørende betydning. DMI bidrager med både med operationelle opgaver og marin forskning.
2013-01-25
Klar til isvinter - hvis den kommer
DMI er på plads med modelprognoser og satellitbilleder, der kan følge udviklingen i isens udbredelse i de danske farvande.
2013-01-23
Klimaforandringer påvirker iltsvindet i de danske
Iltsvindet i de danske farvande ville være mindre i dag end tidligere, hvis ikke klimaforandringerne modarbejdede effekten af mindre udledning af fosfor og kvælstof til havet. De højere temperaturer i vandmasserne slører således resultatet af vandmiljøplanernes gennemførelse. Det viser en phd-afhandling forfattet af oceanograf Lars Jonasson.
2012-09-18
Bedre stormflodsvarsling
Ni lande omkring Nordsøen samarbejder om at gøre stormflodsvarslingen for Nordsøen endnu bedre. En fælles dataportal sikrer hurtig dataudveksling, og det giver bedre stormflodsvarslinger.
2012-09-03
Oliespildmodel tidssatte skibsbjærgning
Da et containerskib torsdag den 16. august gik på grund på et skær ved indsejlingen til Godthåbsfjorden vidste myndighederne godt, at dette kunne være opskriften på ballade. Skulle skibet springe læk under bjærgningsforsøget, så var der i hvert fald en mulighed for skibets olie ville flyde ind i fjorden.
2012-08-30
Kystradarer skal kortlægge havstrømmene ved ov
Et nyt projekt sigter mod etablering af net af radarer langs Kattegat og Skagerraks kyster. Målet: Øget sikkerhed til søs.
2012-08-28
Bedre målinger i Arktis forbedrer vejr- og klimapr
Øget forståelse af havis-temperaturer og sneprocesser bestemt ved hjælp af satellit skal optimere vejr- og klimamodellerne. Det er en af årsagerne til at , DMI-forskere deltager i LOMROG III ekspeditionen på Nordpolen.
2012-08-28
Havisen når historisk minimum
Der er nu historisk lidt is i Arktis. Søndag passerede udbredelsen det tidligere absolutte minimum sat i 2007 og kurven er fortsat på vej nedad.
2012-08-25
Mere ocean til dig
MyOcean2-projektet skal gøre det nemt at være bruger af data om havet
2012-08-21
Havisen i Arktis på vej mod ny bundrekord
Der er nu så lidt havis i Arktis, at en ny bundrekord er næsten uundgåelig i løbet af den kommende måned. Der er ikke tidligere målt så lav en is-udbredelse inden afsmeltningens slutfase som i år. De systematiske målinger af havisen i Arktis med satellit begyndte i 1978.
2012-08-13
Martin Lidegaard gæster Grønland
Ministeren fløj på isrekognoscering.
2012-07-05
Havstrømmen op langs Grønlands vestkyst i god form
Friske målinger viser, at der stadig er blus på den vestgrønlandske overfladestrøm, der i dybden fører salt og varme op gennem de sydvestgrønlandske farvande og i overfladen koldt vand med lavt saltindhold.
2012-05-25
Bedre overblik ved olieudslip i grønlandske farvan
Længere havprognoser for de grønlandske farvande giver DMI mulighed for at beregne spredningen af et eventuelt olieudslip godt fem døgn frem.
2012-04-18
Farvel til Europas kæmpestore miljøsatellit?
Forbindelsen til den otte ton tunge miljøspion Envisat er gået tabt. Satellitten har leveret data om Jorden set fra rummet i ti år - dobbelt så længe som forventet - men nu er det formentlig slut.
2012-04-08
154 slags is i nyt dansk leksikon
Et nyt online havis-leksikon beskriver de forskellige typer havis, der findes, og hvordan de opfører sig.
2012-04-05
Havisen i Arktis toppede sent i 2012
Den 18. marts nåede havisen i Arktis sin største udbredelse. Det maksimale, isdækkede areal i årene fra 2004 til 2012, er de ni laveste siden måle-start i 1978.
2012-03-26
Grønt løft til isrekognoscering
En lille, ny helikopter skal fremover sikre gode is-observationer i de sydgrønlandske fjorde.
2012-02-10
Radar ser isen i Kattegat
Radar ser isen i Kattegat At tolke havis fra satellit, er en opgave for det trænede øje. Lige nu er der masser af øvelse at få, ved at betragte Kattegat.
2012-02-02
Kold luft over Danmark og lav isudbredelse i Arkti
Udbredelsen af havis i Arktis er rekordlav for årstiden lige nu. Denne gang har den globale opvarmning dog en medskyldig.
2012-01-12
Isen tidligt på færde ved Vestgrønland
Kun få gange de seneste 15 år har der været så meget is i Diskobugten så tidligt på sæsonen, som vi ser i år.
2011-12-22
Gletschere reagerer hurtigt på klimavariationer
Dansk projekt med DMI-deltagelse understreger, at Grønlands gletschere er styret af flere forskellige faktorer - og at de reagerer hurtigt, når klimaet ændrer sig.
2011-10-21
Istjenester: Stadig farligt at navigere i polhavet
Alverdens istjenester var i den forgangne uge samlet i Cambridge, England, for at udveksle data, etablere samarbejder, udvikle nye produkter og diskutere havismodeller.
2011-10-06
2011 dokumenterer nyt arktisk is-regime
2007 skabte et nyt og mere dynamisk is-regime i Arktis, som nu for fjerde år i træk forhindrer isen i at nå op i nærheden af sin tidligere udbredelse, fortæller isforsker.2007 skabte et nyt og mere dynamisk is-regime i Arktis, som nu for fjerde år i træk forhindrer isen i at nå op i nærheden af sin tidligere udbredelse, fortæller isforsker.
2011-09-22
Golden Trader ulykken (case study)
Om eftermiddagen den 10. september 2011 kolliderede et handelsskib, Golden Trader og en mindre trawler, Vidar, ca. 20 sømil vest for Thyborøn, på positionen 56 44'48"N 7 40'18"Ø. Der blev slået hul i siden på Golden Trader, og en ukendt mængde olie strømmede ud i havet.
2011-09-21
DMI sporer kilde til olieforurening i Sverige
De svenske myndigheder kæmpede midt i september måned med olie i Kattegat og forurening af den svenske vestkyst ved Tjörn lige nord for Göteborg. Ved hjælp af DMI's oliespildsmodel sandsynliggør DMI's Center for Ocean og Is, at olieforureningen stammer fra en skibskollision ud for Thyborøn den 10. september.
2011-09-02
Isen i Arktis lider stadig
Isudbredelsen i Arkis er endnu ikke kommet sig over bundsæsonen i 2007, og 2011 ser ud til at slutte som den næst-isfattigste sæson i 150 år.
2011-08-31
Nyt beredskab for oliespild i grønlandske farvande
DMI etablerer et nyt overvågningssystem til oliespild i de grønlandske farvande.
2011-08-04
Irmingerstrømmen varmer farvande i Sydvestgrønland
Irmingerstrømmen fører til stadighed store mængder varme til de sydvestgrønlandske farvande.
2011-05-18
Mindre is = mere isovervågning
Havisen i Arktis svinder, konkluderede Arktisk Råds ekspertgruppe AMAP for nyligt i en rapport om de klimatiske forhold i Arktis. Og i disse dage mødes Arktisk Råd i Nuuk. En af de første og vigtigste beslutninger derfra blev taget i går og handler om en fælles koordineret søredningsplan og dermed et øget internationalt samarbejde.
2011-04-15
Lav arktisk isudbredelse og rekordlille isvolumen
Marts 2011 havde den næstlaveste isudbredelse siden satellitmålingerne begyndte i 1979. Og beregninger viser, at isvolumnet for årstiden nu er lavere end nogensinde.
2011-04-14
DMI tager temperaturen på Inglefield Bredning
Klimaændringer og komplicerede strømforhold smelter gletscheris og holder havet åbent ud for Qaanaaq.
2011-03-18
Algeopblomstring på dmi.dk
En ikke helt uskyldig algeart er lige nu på fremmarch i de danske farvande.

Lige nu stortrives algen Chattonella i de indre danske farvande.

"Chattonella breder sig hurtigt. Den gør vandet brunt og grumset og kan skade fiskebestanden", fortæller seniorforsker Eva Howe fra DMI's Center for Ocean og Is. Hun påpeger dog at der ikke findes eksempler på, at mennesker har taget skade af Chattonella.
2011-02-15
Ny model har bedre styr på havets is
Den operationelle havmodel, DMI benytter til havprognoser i det nordlige Atlanterhav og det Arktiske Ocean, er i den forgangne uge skiftet ud med en splinterny kombineret hav- og havis-model med navnet 'Hycom-CICE'.
2011-02-01
Vinterens is på retur
Der er ikke meget havis tilbage i de danske farvande, og udsigterne til en regulær isvinter svinder dag for dag. Alligevel har vinterens tidlige og hårde frost gjort, at vi har set havis i dele af farvandene omkring Danmark.
2010-12-02
Hvad skal der til, før vi får isvinter?
Selv om det er hamrende koldt lige nu, er isvinteren ikke lige om hjørnet.
2010-11-18
På langfart ved Antarktis
DMI's Susanne Hanson sejler i disse dage rundt i de isfyldte farvande omkring Antarktis. Her deltager hun i ICEBELL-projektet.
2010-11-12
Sæsonen for stormflod søsat
Med de kraftige vinde i denne anden uge af november 2010 begynder sæsonen for stormflod.
2010-09-27
Bunden er nået for den arktiske havis
Prognoser for den kommende uge viser, at isen i Arktis har nået sin mindste udbredelse i 2010. Og selv om is-arealet er en smule større end i 2007 og 2008, så er det beregnede is-volumen det mindste siden målingerne startede for 30 år siden.
2010-07-21
Hård opbremsning i arktisk istab
Efter 1½ måned på rekordkurs er tabet af havis i Arktis bremset hårdt op de senste tre uger. Isdækket er dog fortsat sårbart overfor ufavorable vejrforhold frem mod det årlige minimum sidst i september.
2010-07-15
Varm og salt vestgrønlandsk strøm under overfladen
Irmingerstrømmen fører til stadighed store mængder varme til de sydvestgrønlandske farvande og påvirker dermed størrelsen af de vigtigste grønlandske fiskebestande.
2010-04-20
Jubilæumshæfte, Iscentralen gennem 50 år
Læs det spændende jubilæumshæfte, som beskriver DMI's Iscentral i Narsarsuaq, Grønland, gennem 50 år fra 1959 - 2009. Iscentralen lægger iskort for de grønlandske farvande i samarbejde med Iskortlægningen på DMI i København. Iscentralen blev oprettet på baggrund af M/S Hans Hedtofts tragiske forlis den 30. januar 1959, hvor alle 95 ombordværende omkom. Folketinget nedsatte et udvalg og i november 1959 blev Iscentralen mobiliseret i den ellers næsten nedlagte amerikanske base i Narsarsuaq i Sydgrønland. I dag er Iscentralen en topmoderne datastation med satellitadgang kombineret med overvågning af farvandene i helikopter af navigatører, som er kyndige i issejlads.
2010-04-19
Prognoser for marin økologi
Nyt websted viser prognoser for marin økologi (klorofyl, nitrat og ilt) for de indre danske farvande, fra Skagen til Bornholm.
2010-04-12
Arktisk isdække topper rekordsent
Efter et rekordsent maksimum er isdækket i Arktis nu næsten normalt for årstiden. Det er dog ingen garanti for normale isforhold til sommer, påpeger isforsker.
2010-04-08
Så lykkedes det - CryoSat i kredsløb
Efter et løfteraketforlis og fire års ventetid fik isforskerne torsdag endelig en satellit dedikeret til Jordens kryosfære.
2010-01-05
Animeret isdrift i det Arktiske Ocean
Nu kan de dagligt opdaterede isbevægelseskort ses som animation for den seneste måned.
2009-12-14
Istjenesten klar i det Kaspiske Hav
For Istjenesten ved DMI betyder vinterens komme travlhed og rejseaktivitet. Foruden tiltagende is i farvandene omkring Grønland, der giver øget kortlægningsaktivitet af havisen på de nordlige breddegrader, er isen i det Kaspiske Hav også i fokus.
2009-11-24
Farvel til et farverigt øje i det høje
Den bevægede sig 803 kilometer over Jordens overflade og har i lidt over ti år kigget ned på os med sit SeaWinds-apparat. Nu er NASA's QuickSCAT holdt op med at kigge.
2009-11-02
Salt og fugt fra følsom satellit
Ny følsom satellit fortæller om havstrømme, vandressourcer og den navigérbare havis.
2009-09-22
Kold sommer ikke nok for arktisk havis
Isen i Arktis har nået sin mindste udbredelse i 2009. Og selvom is-arealet er en smule større end de to seneste år, så er det beregnede is-volumen det mindste siden målingerne startede for 30 år siden.
2009-09-08
Grønlands El Niño
Vandet i Baffinbugten mellem Grønland og Canada er usædvanligt varmt - nogle steder op til hele 7° vamere end normalen.
2009-06-29
Mere salt og varme til Vestgrønlands fiskebanker
Efter den store påvirkning af koldt Polarvand over de vestgrønlandske farvande i 2008, er påvirkningen igen mindsket i 2009, hvorved saltholdigheden er steget over de vestgrønlandske fiskebanker.
2009-06-15
Bølgestatistik
Bølgestatistik baseret på WAM prognoser er beregnet. Tilgængeligt som et kommercielt produkt.
2009-04-30
Islejr mellem Nordpolen og Grønland
Forskere fra en række danske og grønlandske institutioner og enkelte udenlandske kolleger har i perioden den 14. april til den 6. maj 2009 etableret en forskningslejr på havisen nord for Grønland. Lejren er et led i det internationale polarår (IPY) og vil fungere som udgangspunkt for en række observationskampagner med henblik på bedre, at kunne forstå observerede ændringer i det arktiske miljø.
2009-04-17
Islejren drev væk - kan du finde den?
En gruppe forskere fra Danmark og Grønland arbejder de kommende uger på en isflage nord for det nordligste Grønland. Kort efter lejren var sat op, måtte den imidlertid rømmes på grund af en kraftig vestenstorm. Det var dog umiddelbart uproblematisk, for med et kraftigt radiofyr på flagen, ville den være nem at finde igen, når vinden havde lagt sig.
2009-04-15
Se antarktisk is-bro kollapse
Endnu en is-shelf er ved at bryde sammen på Den Antarktiske Halvø. Is-shelferne er vigtige for den antarktiske indlandsis; fordi de bremser gletscherne og hæmmer afsmeltningen.
2009-03-12
Tvekamp mellem vestgrønlandske strømsystemer
For første gang har forskere sat tal på hvor meget vand der hvert sekund strømmer langs Vestgrønland og hvor meget varme og ferskvand som dermed flyttes.
2009-02-03
Nordvandet forbinder himmel og hav
Nordvandet er en årligt tilbagevendende sprække i Arktis' is. Her slipper varme fra havvandet op i den minus 30°C kolde luft og det kan ses i vejrmodellerne.
2009-01-30
M/S Hans Hedtoft – tragedien for 50 år siden
Den 29. januar 1959 afgik M/S Hans Hedtoft fra Julianehåb med kurs mod København. På skibet befandt sig 40 besætningsmedlemmer og 55 passagerer.Ud for Kap Farvel mødte M/S Hans Hedtoft et voldsomt uvejr og den 30. januar klokken 13.56 lokal tid udsendte skibet et S.O.S. med meldingen om, at skibet var kollideret med et isbjerg. Klokken 17:41 meddelte M/S Hans Hedtoft "Vi synker langsomt...". Det var det sidste, man hørte til skibet. Ni måneder senere drev en redningskrans i land ved Island - det eneste vraggods, der nogensinde er fundet fra skibet.
2009-01-27
Grønlands Indlandsis slankes også af varmt hav
Grønlands indlandsis indeholder ti procent af jordens ferskvand. Det svarer til, at verdenshavet stiger omkring syv meter, hvis al isen smelter. Isen på Grønland er altså vigtig - også for resten af kloden. Alligevel er indlandsisens præcise reaktion på klimaændringer stadig ret usikker.
2009-01-26
Forøget CO2 gøder havets døde zoner
Dyrelivet, fiskeriet, ja hele havets økosystem vil blive truet af livløse døde zoner, hvis CO2-udledningen får lov til at fortsætte ukontrolleret, advarer dansk forskerteam.
2008-12-04
Klimamotor genstartet i Labradorhavet
Dybvandsdannelse har stor betydning for klimasystemet og er den store motor bag Atlantens cirkulation. Efter års fravær er dybvandsdannelsen nu vendt tilbage til Labradorhavet.
2008-12-02
Vandet gik i Grønland
Ind imellem gør man overraskende observationer i sit arbejde på DMI.
2008-10-23
Nordpolens hedeslag er ingen overraskelse
Da det amerikanske NOAA i begyndelsen af ugen udsendte en nyhed om, at det er varmere på Nordpolen end nogensinde før, så var det ikke mange øjenbryn, der blev hævet hos seniorforsker Rasmus Tonboe ved DMI's Center for Ocean og Is.
2008-09-29
Energisk gletscher får måske varm næring
Er det varmere bundvand i Jakobshavn isfjord, som er skyld i, at Jakobshavn Isbræ har fået ekstra fart på? Det søger en række forskere at finde svaret på i en ny artikel i Nature Geoscience.
2008-09-24
Ingen svækkelse af den thermohaline cirkulation.
Golfstrømmen, som giver os i Nordvesteuropa vores milde klima, er ikke svækket, trods bekymringer om det modsatte. Det fastslår forskere fra blandt andet DMI i tidsskriftet Nature.
2008-09-20
Satellitbilleder fra Grønland.
Modis satellitbilleder fra områder langs Grønlands kyster. Satellitbillederne opdateres flere gange dagligt i sommerhalvåret, mens vinteren er for mørk.
2008-09-20
Ny Arktis webside på ocean.dmi.dk
Det frosne hav Siden 1970'erne har man haft satellitter, der kan måle udbredelsen af havis. Derfor ved vi med sikkerhed, at der i dag er væsentligt mindre havis på den nordlige halvkugle end for 35 år siden. I løbet af de seneste ca. 10 år er afsmeltningen accelereret og specielt under minimumsudbredelsen i september måned kan man observere store ændringer. Samlet set har isen i polhavet aldrig været tyndere og mere sårbar end nu.
2008-09-12
Ny vinteris overlever arktisk smeltesæson
Smeltesæsonen har igen i år været hård ved havisen i Arktis. Bundrekorden for isudbredelse fra 2007 står dog stadig, men næppe længe med udsigt til færre og færre kolde somre på høje nordlige breddegrader.
2008-09-11
Paralympisk sejler har medvind hjemmefra
Efter en skidt start har den danske, paralympiske sejler Jens Als Andersen fundet medvinden og nærmer sig medaljerne.
2008-09-05
Smeltning i øst og vest åbner arktiske sejlruter
Lige nu er det muligt at sejle både nord om Sibirien og nord om Canada. For første gang siden satellitovervågningen af Arktis begyndte midt i 1970'erne, er der nu åbent vand og ingen is nord for Canada og nord for Sibirien på samme tid
2008-08-12
Danske OL-sejlere sætter DMI-trumf på
Gennem to år har Dansk Sejlunion og Center for Ocean og Is (COI) ved Danmark Meteorologiske Institut arbejdet sammen på at give sejlerne den bedst muligvis prognosemodel for de vanskelige farvande i Det Gule Hav.
2008-07-09
Tryk på den vestgrønlandske strøm
De vestgrønlandske farvande danner rammen om en tvekamp mellem strømme. Temperaturen på toppen af Fyllas Banke lå marginalt under middel, mens saltholdigheden var lav. Dybere var der høje temperaturer og saltholdigheder.
2008-06-13
Nu smelter Arktis
Torsdag begyndte sommerens smeltesæson i den centrale del af Polhavet. Det er senere end i rekordåret 2007. Til gengæld er isen i år væsentligt tyndere.
2008-05-05
Gorm på glatis
Gorm Dybkjær fra DMI's Center for Ocean og Is er sammen med en række andre forskere på tredje uge ombord på fartøjet KV Svalbard i Fram-Strædet mellem Nordøstgrønland og Svalbard. I de forgangne to uger har Gorm sendt billeder og beretninger hjem fra det norske kystvagtsskib, når tiden har tilladt det.
2008-04-29
Billedrapport fra Fram-strædet
DMI's Gorm Dybkjær er i april 2008 på togt i Fram-strædet mellem Grønland og Svalbard for at tage polarisen i nærmere øjesyn. Her er hans rapport og billeder fra turen. Siden opdateres, når vi hører nyt over iridium-telefonen.
2008-04-24
Et nærbillede af polarisen
I de senere år er udbredelsen af havis i polhavet reduceret kraftigt på grund af klimatiske ændringer. Den udvikling har DMI's Center for Ocean og Is fulgt på afstand ved den daglige kortlægning af havis med satellitdata. Nu skal der imidlertid syn for sagen.
2008-02-07
Masser af is mellem Grønland og Canada
Havisen i Davis Strædet mellem Sydvestgrønland og Canada har netop nu sin største udstrækning i 15 år. Ikke siden 1993 har udbredelsen været større.
2008-02-01
Kun 'tynd' vinteris tilbage på Nordpolen
Isen på Nordpolen er ikke længere, som den plejer at være. Nordpolen plejer nemlig året rundt at være dækket af såkaldt polaris, som er flere år gammel is med en tykkelse på tre til fire meter. Sådan har det i alle tilfælde været siden man i 1978 begyndte at kortlægge havis med satellit. ’Plejer’ døde onsdag.
2008-01-25
Tara slap ud af isen efter halvandet år
Forskningsskibet Tara slap mandag fri af et langvarigt iskoldt fangeskab, da det sejlede ud af isen et stykke nede i Grønlandshavet.
2007-07-11
Temperaturfald over Vestgrønlands fiskebanker
Faktisk har de vestgrønlandske fiskebanker hele tiden ligget i ret koldt havvand, men de foregående år har det trods alt været bemærkelsesværdigt varmt (3°C ). De seneste målinger fra DMI viser dog, at ’hedebølgen’ er slut og tingenes normale tilstande er tilbage.
2006-08-10
Fortsat varmt over Vestgrønlands fiskebanker
Hvis tre grader er varmt - ja så er det stadigt varmt over de vestgrønlandske fiskerbanker, viser DMI's seneste målinger. Det er dog ikke lige så varmt som rekordåret 2005.
2005-11-08
Nordatlanten mere salt - Golfstrømmen i bedring?
Måske står det slet ikke så skidt til med Golfstrømmen. En ny tendens i Atlanterhavsstrømmene har bragt saltholdigheden i Nordatlanten på rekordniveau.
2005-07-21
Rekordvarmt over Vestgrønlands fiskebanker
Havtemperaturerne over de vestgrønlandske farvande var ekstraordinære høje i 2005, viser de seneste undersøgelser fra DMI’s Center for Marin Forecasting.
2005-06-13
Havstrømme samler fiskelarver ved Vestgrønland
Forskningsprojekt giver ny viden om sydgående havstrømme og bedre forståelse af ophobningen af fiskelarver på de vestgrønlandske fiskebanker.
2005-05-31
Varmt år for Vestgrønlands farvande
Havtemperaturerne i de vestgrønlandske farvande var meget høje i 2004, viser en undersøgelse fra DMI’s Center for Marin Forecasting. Centeret har netop offentliggjort undersøgelsens resultater.
2004-12-27
Jordskælvsbølger - sådan opstår de
Tsunamier opstår som følge af undersøiske jordskælv, undersøiske skred i havbunden eller - i mindre voldsom form - af pludselige ændringer i atmosfærens tryk f.eks. i forbindelse med kraftigt tordenvejr.
2004-12-21
Daglige kort af havets overfladetemperatur
Et EU-finansieret forskningsprojekt og målinger fra to NOAA-satellitter er ingredienserne i nyt projekt på DMI, som skal resultere i daglige kort af overfladetemperaturer for Nordsø- og Østersøområdet på dmi.dk.
2004-12-03
Stormfloden, 3. Dec 1999
Om morgenen den 3. december 1999 lå vandstanden langs hele den danske Nordsøkyst på 0,5-1 meter over det astronomiske tidevand - normalt for en situation med ret svag vind fra vest.
2004-08-28
Storissæsonen slut Gigantiske isbjerge tager over
Storissæsonen er nu slut i Kap Farvel området ved det sydligste Grønland. Den flere meter tykke havis, der stammer fra Polarhavet, passerede første gang i år Kap Farvel d. 30. januar.
2004-08-26
Iltfattigt vand strømmer ind i Østersøen
Iltfattigt vand fra de indre danske farvande er på vej dybt ind i Østersøen. Det viser målinger fra en tysk målebøje i farvandet mellem Gedser og Darss i Nordtyskland.
2004-04-15
Haveksperter sætter danske farvande i fokus
Der er så forskellige emner på plakaten som masseforekomster af alger, iltsvind og olietransporter i de danske farvande, når Danmarks førende eksperter inden for operationel oceanografi holder temamøde den 16. april.
2004-03-25
Fokus på Nordatlantens fiskebestande
Kan variationer i Nordatlantens klima føre til variationer i Nordatlantens fiskebestande?
2002-08-12
Oceanografiske undersøgelser i Irmingerhavet
DMI er en aktiv medspiller, når der i disse uger foretages detaljerede studier i de oceanografiske forhold i Irmingerhavet – området udfor Sydøstgrønland. Undersøgelserne foretages fra det amerikanske forskningsskib ”Oceanus”.
2001-09-06
Oceanografiske undersøgelser i Irmingerhavet
Der bruges i disse år megen energi og mange ressourcer på at undersøge og forstå forandringer i det globale klima. En vigtig brik i denne forståelse ligger gemt i havstrømmene. Det er i dag kendt, at nedsynkning af havvand fra overfladen til stor dybde foregår flere steder i Nordatlanten, og at denne dannelse af dybvand er essentiel for opretholdelsen af den globale thermohaline cirkulation. Denne cirkulation, der indeholder Golfstrømmen, er skyld i Nordeuropas milde klima.

154 slags is i nyt dansk leksikon
Et nyt online havis-leksikon beskriver de forskellige typer havis, der findes, og hvordan de opfører sig.

Grønt løft til isrekognoscering
En lille, ny helikopter skal fremover sikre gode is-observationer i de sydgrønlandske fjorde.