Videnskabelige projekter
English version

Marine videnskabelige projekter med deltagelse af DMI.


Nedenfor ses en del igangværende og afsluttede større projekter - danske såvel som udenlandske - med link
til projektets hjemmeside, hvis en sådan eksisterer.


Igangværende projekter
 • BalticWay The Potential of Currents for Environmental Management of the Baltic Sea Maritime Industry.

 • BOOS  Baltic Operational Oceanographic System.
  Samarbejdsprojekt mellem marine institutter omkring Østersøen om operationel oceanografi.

 • BOSS4GMES  Building Operational Sustainable Services for GMES (Global Monitoring for Environment and Security).
  EU forskningsprojekt finansieret for perioden 2006-2009 med fokus på etablering af operationelle services for havet, fx. indikator-produkter for oceanet.

 • DAMOCLES 
  Udvikling af et arktisk model- og observationssystem til langsigtede miljø- og klimastudier. Et EU bidrag til det internationale polar-år.

 • ECOOP  European COastal-shelf sea OPerational monitoring and forecasting system.
  EU projekt finansieret for perioden 2007-2010.

 • eSurge 
  Et ESA projekt om brug af satellitobservationer til stormflodsvarsling.

 • EuroGOOS 
  Europæisk del af Global Ocean Observing System, GOOS.

 • GCOS SST&SI 
  Globalt klima observationssystem - Arbejdsgruppe vedrørende havets overfladetemperatur og havis.

 • Grønlands klima 
  Regionale klimaændringer for Grønland og omkringliggende hav. Forskningsprojekt finansieret af Miljøstyrelsen.

 • IPY 
  Internationalt Polarår project: Storisens påvirkning af udsatte økonomier i Sydgrønland og deres tilpasningsevne. Samarbejdsprojekt mellem DMI, RUC og Grønlands Hjemmestyre. Financieret af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) for 2007-2008.

 • MarCoast 
  MarCoast projektet er finansieret af ESA (det Europæiske rumagentur) under GMES programmet (Global Monitoring of Environment & Security) 2006 - 2008, og handler om levering af operationelle services indenfor satellitbaserede vandkvalitetsparametre såsom klorofyl-koncentration, sigtbarhed og havtemperatur. Produkterne leveres til en række brugere, især nationale miljømyndigheder.

 • MEMC  
  Marine Ecological Modelling Centre. Dansk samarbejdsprojekt om udvikling af økologiske marine modeller.

 • Mersea IP  Marine EnviRonment and Security for the European Area.
  EU projekt finansieret for perioden 2004-2008.
  Del af EUs og ESAs GMES program (Global Monitoring for Environmment and Security).

 • NOOS  North west shelf Operational Oceanographic System.
  Samarbejdsprojekt mellem marine institutter omkring Nordsøen om operationel oceanografi.

 • NOVANA  Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen.

 • OSI-SAF  Satellit applikations facilitet for ocean og havis - et projekt, der leverer meteorologiske og oceanografiske informationer for grænsefladen mellem oceanerne og atmosfæren.

 • Polar View 
  Internationalt forskningsprogram for jordobservationer med fokus på arktik og antarktik.
  Se DMIs side om Polar View her

 • Satellite Eye 
  Satellite Eye, et projekt under Galathea 3, sætter ekspeditionens målinger i sammenhæng med satellitbaserede observationer til brug i undervisning for at vise, at naturvidenskab og det at arbejde med naturvidenskabelige emner er både nærværende og spændende. Financieret af Egmont Fonden.

 • YEOS  YEllow Sea Observation, forecasting and information System.
  EU forskningsprojekt finansieret for perioden 2007-2009.

Afsluttede projekter
 • ARATEX  Arctic-Atlantic Exhanges
  Observering og modelling af vandudvekslingen mellem nordatlanten og det arktiske ocean over Grønland-Skotland ryggen. Samarbejdsprojekt med Bjerknes Centret, Universitetet i Bergen, Fisheries Laboratory i Torshavn, Marine Research Institute i Reykjavik, og Universitet i Akureyri. Financieret af Nordisk Ministerråd for 2007-2009.

 • Mersea Strand 1  Marine EnviRonment and Security for the European Area.
  EU finansieret projekt i perioden 2001-2003.

 • MOEN  Meridional Overturning Exchange with the Nordic Seas.
  EU finansieret forskningsprojekt.

 • ODON  Optimal Design of Observational Networks.
  EU forskningsprojekt finansieret i perioden 2003-2006.

 • PAPA  Programme for a bAltic network to assess and upgrade an oPerational observing and forecAsting System in the region.
  EU netværksprojekt finansieret i perioden 2002-2005.

 • Vest nordisk oceanklima 
  Forskningsprojekt finansieret af Nordisk Ministerråd i perioden 2000-2005.

Vibeke Huess - opdateret august 2007