Isdække og overflade temperatur i Arktis
Havis hysterese
English version

Den arktiske havisudbredelses-hysterese

Udbredelsen af den Arktiske havis (SIE) og den tilhørende isoverfladetemperatur (IST) er stærkt korrelerede variabler. Havisudbredelsen vokser gennem den Arktiske fryseperiode og skrumper i smelteperioden. Denne afhængighed har været et temmelig stabilt hysterese-system i mange år, hvor havisudbredelsen kan antage 2 tilstande (udbredelser) ved den samme temperatur, afhængig af om temperaturen er stigende (foråret/sommer) eller faldende (efteråret/vinter). Siden 2007, hvor det historisk set største tab af tyk poleris blev observeret, har dette tidligere stabile hysteresesystem ændret sig markant.

Havisudbredelse/havistemperatur hysteresen er illustreret i den animerede figur til højre.

Udbredelsen af den arktiske havis er beregnet ud fra et iskoncentrations klimadatasæt (CDR, 1979-2015) og en midlertidig CDR (ICDR) fra 2015 og frem. Havisudbredelsen er det areal, hvor iskoncentrationen er større end 30%. Disse data er tilgængelige fra Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSISAF), som produkterne OSI-450 og OSI-430, henholdsvis. De tilsvarende havisoverfladetemperaturer er baseret på IST datasættet fra Copernicus Marine Environment Monitoring Service Arctic Level-4 IST product (CMEMS IST).

JavaScript - Changing images back and forth

annual jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
  Månedsmidde havisudbredels f arktisk havis-udbredelse er plottet som funktion af tilsvarende månedsmiddel havis-temperatur, siden 1982. Du kan plotte alle måneder samtidig eller vælge en specifik måned. Brug "start"-knappen for automatisk animation eller grib animations-knappen og animer grafen manuelt.