Arktisk Havisudbredelse
Den nordlige halvkugles havisudbredelse
English version

Udbredelse af havis på den nordlige halvkugle.
Grafikken til højre viser den månedslige middel udbredelsen af den arktiske havis gennem de seneste 46 år.

Grafen viser at havis-udbredelsen på den nordlige halvkugle har været faldende siden slutningen af 1970'erne. Den månedslige isudbredelses-tendens er beregnet og den viser en meget stor negativ tendens om sommeren og lidt mindre faldende tendens om vinteren.

Data-sæt
Is-udbredelses data er sammensat af et Klima-Data-Sæt (KDS, 1979-2015), en midlertidig (Interim) KDS (IKDS, fra 2015, men med 16 dages forsinkelse) og et produkt, der opdateres dagligt, som dækker perioden mellem IKDS og i dag. Klik her for en detaljeret forklaring.
Data er fra Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSISAF)

Her kan du læse de tekniske detaljer og validerings rapporter for de forskellige produkter.

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Den månedslige udbredelsen af havis i millioner km2 på den nordlige halvkugle i de seneste 46 år. Isudbredelsen i september svarer til årets minimumsudbredelse. Den sorte linie viser isudbredelsen-tendensen for den pågældende måned.