Kajak-vejr omkring København
Strøm, bølger, vind og vandstand
English version
Kajak-vejr information

Grafikkerne til højre viser, hvordan vind, bølger, strøm og vandstand forventes at arte sig omkring København i de kommende dage. Prognoserne gælder for vandstand i Københavns Havn, mens bølger- og vindprognoser gælder for området lige uden for Lynetteløbet - lidt øst for Trekroner. Et estimat for strømmen ved slusen er beregnet udfra vandstands-forskellen mellem Københavns Havn og Drogden Fyr, syd for København. De angivne niveauer er prøveniveauer, og skal kun opfattes som vejledende. Brug til enhver tid din sunde fornuft til at vurdere din og andres sikkerhed.

Siden bliver opdateret hver morgen, men check tidsstemplet i grafikken for gyldighedstidspunkt. Forslag til forbedringer og øvrige kommentarer kan sendes til Gorm i Københavns Kajakklub eller på mail (se nedenfor).

Siden er helt og aldeles uofficiel, og DMI er IKKE ansvarlig for indholdet.

MIDLERTIDIGT LUKKET

Kajakvejret for Københavns kajakklub vil være midlertidigt ude af drift fra den 19. april. Forhåbentlig vil jeg finde tid til at få siden op at køre igen engang i efteråret 2023. vh Gorm
                       Vandstand i Københavns havn over de næste 2 døgn. Niveauerne for bolværket og
                       indgangen til kajakskuret i Københavns kajakklub er markeret med stiplede linier.


                        Bølge- og dønninghøjde ud for Trekroner. Til sammenligning er niveauet for IPP3-prøven
                        i havkajak 1m.


                        Vindhastigheder og retning ved Trekroner over de næste 2 døgn. (Vindretningerne angiver,
                        hvor vinden kommer fra).


                        Strømforholdene i havnen og ved slusen, udregnet på baggrund af vandstandsforskellen
                        mellem Drogden Fyr og Københavns havn. Positive værdier angiver et højere vandstands-
                        niveau ved Drogden, dvs. nordgående strøm fra Drogden til København. Farverne udgør et
                        mål for strømretning (rød: sydgående, blå: nordgående) og strømstyrke. Hvid indikerer
                        svag strøm, lyse farver angiver jævn strøm, og mørke farver angiver stærk strøm.


Kontakt: gd@dmi.dk