3D havmodel for Nordatlanten og Arktis
HYCOM-CICE
English version
Den 3-dimensionelle havmodel HYCOM og havismodellen CICE er udviklet ved Universitetet i Miami og Los Alamos National Laboratory. Modellerne er fuldt koblet til hvert tidsskridt. Output er overfladekort for vandstand og isforhold (koncentration, tykkelse, drift, konvergens, styrke, mm), samt 3-dimensional kortlægning af strøm, temperatur og saltholdighed i modellens sigma-niveauer.

Modelopsætning
DMI-HYCOM-CICE dækker Atlanterhavet nord for ca. 15°S og det Arktiske Ocean, med en horizontal opløsning på omkring 4-5 km i det Arktisk Ocean incl. de grønlandske farvande og gradvis lavere opløsning sydover til omkring 10 km. Modellen bliver drevet af verjprognoser ECMWF. Der bliver beregnet en 144 timers prognose to gange dagligt, ved 00 og 12 UTC.

Modelområde Atlanten/Arktis
Rumlig opløsning ~4-10 km
Tidsskridt:
barotrop
baroklin
havis

5 sek
90 sek
180 sek
Atmofærisk forcering ECMWF
Tidevand 8 konstituenter
Data assimilation Havoverfladetemperatur
Iskoncentration
Randdata Levitus klimatologi
Altrimetri klimatologi


Videre læsning:
Madsen, K.S., Rasmussen, T.A.S., Ribergaard, M.H., and Ringgaard, I.M., 2015. High resolution sea ice modelling and validation of the Arctic with focus on south Greenland waters, 2004-2013. Polarforschung, 85 (2), 101-105, doi:10.2312/polfor.2016.006.

....................
Mads Hvid Ribergaard - 08. December 2021