Isdække i Arktis
Havis-areal på den nordlige halvkugle
English version

Udbredelsen af havis på den nordlige halvkugle

-->   Månedsmiddel havisudbredelse på den nordlige halvkugle, siden 1979. Havisudbredelserne er beregnede fra det seneste reprocesserede iskoncentrations datasæt (OSI-409), fra Ocean and Sea Ice, Satellite Application Facility (OSI SAF). Havisudbredelsen er det areal, hvor iskoncentrationen er større end 15%. De seneste udbredelsesværdier er beregnede på baggrund af data fra et midlertidigt klimaprodukt (OSI-430). Data fra den midlertidige haviskoncentrations-produktion anvendes til at beregne havisudbredelsen i perioden mellem de seneste klimaberegninger af havisudbredelsen og frem til nu. Disse data vil blive erstattet af reprocesserede klimadata, såsnart de er beregnede. Månedsmiddel-havisudbredelses produktet er lavet af Copernicus Marine Environment Monitoring Service på baggrund af OSISAF iskoncentrationsdata. Du kan finde de viste data her og alle data er vist grafisk her.

  Det totale havisudbredelses-estimat kan variere en anelse fra andre estimater. Det vil typisk skyldes forskelle i anvendte algoritmer og definitioner.  Ved at venstre-klikke på tabellen kan der skiftes mellem havisudbredelse i Mill.km2 og rangordning gennem tiden.

JavaScript - Changing images back and forth Circle
  Månedsmiddel havisudbredelse siden 1979. Havisudbredelsen er beregnet på baggrund af det seneste haviskoncentrations-klimadatasæt og fra et midlertidigt klimadatasæt, fra OSI SAF (se links til venstre). De isudbredelsesværdier, der er beregnet på baggrund af midlertidige klimadata dækker perioden mellem de seneste OSI SAF-klimadata og nu. De månedslige minimum og maksimum værdier er vist med henholdsvist rødt og grønt.