Bølgestatistik
English version
Bølgestatistik
DMI anvender 3 typer statistik for signifikant bølgehøjde
  • Modeldata
  • Satellitdata
  • Fyrskibsdata
Modeldata
DMI har analyseret operationelle korttidsprognoser (1-6 timer) for signifikant bølgehøjde, produceret med DMIs kombinerede vejrmodel Hirlam og bølgemodel WAM. Resultatet er en hyppighedsfordeling af bølgehøjde for hvert af fem modelområder:
  • Nordatlanten (7 års data)
  • Middelhavet (5 års data)
  • Nordsø-Østersøen (3 års data)
  • farvandene omkring Danmark (3 års data)
  • Gule Hav (1 års data)
Statistikken er udarbejdet for hvert enkelt modelgitterpunkt, i alt ca. 50.000 punkter. Dette er gjort på månedsbasis, på sæsonbasis, og på årsbasis. Statistikken repræsenteres på 3 måder:

1: Kort over level of exceedance, optegnet for 10%, 20% .. 90% niveauet, og for 1% niveauet som repræsenterer den maximale signifikante bølgehøjde. Kortudsnittet vælges som et ewsn udsnit.
2: Månedsfordeling af level of exceedance for et givet punkt, optegnet som et stolpediagram for de samme niveauer som ovenfor
3: Stakket månedsfordeling for de samme niveauer
4: Hyppighedsfordeling af bølgehøjde ved et givet punkt, optegnet grafisk og givet på tabelform. Grafikken indeholder information om den anvendte datamængde og eventuelle perioder med isdække.

Satellitdata
Udarbejdet af I. R. Young og G. J. Holland, og publiceret i: Atlas of the Oceans: Wind and Wave Climate, Springer, 2004. Statistikken omfatter kun bølgehøjde (ikke retning) og den dækker hele kloden i et 4x4 graders net, med undtagelse af høje breddegrader. Datamaterialet stammer fra satellitten GEOSAT, 1986-1990.

Fyrskibsdata
Publiceret af DMI i Nautisk Meteorologisk Årbog for årene 1897-1961, og i Oceanografiske Observationer 1962-197x. Det sidste af de 10 fyrskibe blev inddraget midt i 1970'erne. I 1982 udgav DMI en 30 års klimatologi for perioden 1931-1960, baseret på disse data (A.Sparre: Klimatologiske Meddelelser, DMI 1982). Denne klimatologi omfatter hyppighedsfordeling af bølgehøjder ved hvert af fyrskibene, specificeret for hver af 8 kompasretninger og årets 12 måneder.

Fyrskibene var udsat af hensyn til skibstrafikken, og lå typisk placeret ved undersøiske rev.

Klimatologien kan rekvireres i uddrag ved DMI.

Fremtidigt arbejde
Udvide modelstatistikken til at omfatte i alt 40 års data. Dette vil gøre resultatet mere pålideligt. De 40 års statistik udarbejdes ved brug af ERA40 re-analysen, som omfatter vejrdata fra perioden 1958-2000.
....................

Jon Saabye, Jacob Woge Nielsen - 26. februar 2014