Arctisk +80 grader North Temperatur
Årlig anomali for +80N middel-temperatur index.
English version

Årsanomali for +80N temperatur indekset

Figurerne til højre viser den årlige anomali mellem temperaturen nord for 80 grader N (+80N temperatur indekset) og den tilsvarende klimatiske middelværdi for perioden 1958-2002. Det svarer til middel af den røde graf minus middel af den grønne graf i +80N plottet. Positive værdier indikerer derfor, at det pågældende år er varmere end den klimatologiske temperatur og vice versa.

Som forklaret i beskrivelsen af data, så er +80N datasættet ikke en klima-tids-serie i videnskabelig forstand, fordi de daglige +80N temperaturer er beregnet på baggrund af forskellige vejrmodeller fra det fælleseuropæiske vejrcenter ECMWF. Data kan derfor indeholde mindre systematiske temperaturtendenser, som skyldes forskellig tuning af de anvendte modeller. Det skal man være opmærksom på, når man tolker anomali-kurverne til højre.

På trods af dette forbehold er tendensen meget klar og det er tydeligt, at vinteren er blevet varmere mens sommertemperaturen er uændret for hele den viste periode. Opvarmningen i løbet af vinteren har været særlig voldsom siden starten af dette årtusinde (2000) sammenlignet med den globale opvarmning på omkring 1 grad i samme periodex. På engelsk kalder man den forstærkede arktiske opvarmning for Arctic amplification. Den forstærkede arktiske opvarmning skyldes nogle selvforstærkene processer der påvirkes kraftigt af havis.
Anomalier for årsmiddel, sommer og vinter (års- eller sæsonmiddel minus klima middel).
                 Årlig anomali for +80N temperatur indeks i forhold til klimaet (årsmiddel minus
                 klima). Den sorte graf viser den årlige anomali siden 1958, den røde kurve
                 viser sommeranomali (juni-juli-august) og vinteranomali (december-januar-
                 februar) er vist med blåt. Referenceklima er ECMWF-ERA40, 1958-2002.                  Anomalier for årsmiddel, forår og efterår (års- eller sæsonmiddel minus klima middel).

                 Årlig anomali for +80N temperatur indeks i forhold til klimaet (årsmiddel minus
                 klima). Den sorte graf viser den årlige anomali siden 1958, den grønne kurve
                 viser forårsanomali (marts-april-maj) og efterårsanomalien (september-oktober-
                 november) er vist i magenta. Referenceklima er ECMWF-ERA40, 1958-2002.