Isdække i Arktis
Havis-areal på den nordlige halvkugle
English version

Udbredelsen af havis på den nordlige halvkugle

Månedsmiddel havisudbredelse på den nordlige halvkugle, siden 1979. Is-udbredelses data er sammensat af et Klima-Data-Sæt (KDS, 1979-2015), en midlertidig (Interim) KDS (IKDS, fra 2015, men med 16 dages forsinkelse) og et produkt, der opdateres dagligt, som dækker perioden mellem IKDS og i dag. Klik her for en detaljeret forklaring.
Havisudbredelsen er det areal, hvor iskoncentrationen er større end 15%. Data er fra Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSISAF)

Her kan du læse de tekniske detaljer og validerings rapporter for de forskellige produkter.

Det totale havisudbredelses-estimat kan variere en anelse fra andre estimater. Det vil typisk skyldes forskelle i anvendte algoritmer og definitioner.

Ved at venstre-klikke på tabellen kan der skiftes mellem havisudbredelse i Mill.km2 og rangordning gennem tiden.OBS: De nye version (v2.2) plots er baseret på OSI-SAFs nye v3 havis klimatidsserier (OSI-450-a, OSI-430-a), som kan læses mere om her: (OSISAFv3)

JavaScript - Changing images back and forth Circle
  Månedsmiddel havisudbredelse siden 1979. Havisudbredelsen er beregnet på baggrund af det seneste haviskoncentrations-klimadatasæt (OSI-450), et midlertidig (interim) datasæt (ICDR, OSI-430-b) og en dagligt midlertidig datasæt for de nyeste dage (NRT) (se links til venstre). De månedslige minimum og maksimum værdier er vist med henholdsvist rødt og grønt.