Modelleret arktisk havis
English version
Modelleret istykkelse og volumen

Figurerne viser kort med modelleret havistykkelse og graferne viser beregnet total havisvolumen for Arktis. Middelvolumen og standardafvigelse for perioden 2004-2013 er vist med grå. Figurene er baseret på beregninger med DMI's operationelle hav og havismodel HYCOM-CICE.

TidsskridtAnimation


Få mere info her.
....................
Mads Hvid Ribergaard - 08. December 2021