Modelleret arktisk havis
English version
Modelleret istykkelse og volumen

Figurerne viser kort med modelleret havistykkelse og graferne viser beregnet total havisvolumen for Arktis. Middelvolumen og standardafvigelse for perioden 2004-2013 er vist med grå. Figurene er baseret på beregninger med DMI's operationelle hav og havismodel HYCOM-CICE.

TidsskridtAnimation


Få mere info her.
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Den månedslige totale volumen af havis på den nordlige halvkugle i de seneste 24 år. Isvolumen i september svarer til årets minimumsudbredelse.
Den månedslige totale volumen af havis på den nordlige halvkugle i de seneste 24 år. September (rød) og april (blå) er makeret, hvilket svarer til årets minimum- hhv. maksimumvolumen.