Tidevandstabeller
for danske, fœrøske og grønlandske farvande
English version
Tidevandstabeller
- Danske farvande
- Fœrøske farvande
- Grønlandske farvande

Nyheder og opdateringer
- History log / nyheder

Observationer og prognoser
- Vandstand
- Havprognoser

Tidevandstema
- Tidevand
- Tidevandstabeller
- Fysikken bag tidevand
- Tidevandet i danske
 farvande

- Vandstandsniveauer
 og navigation

Tidevandstabel Esbjerg jan2018
Tidevandstabel for Esbjerg.
Tidevandstabeller

Tidevandstabeller oplyser for hver dag i √•ret, hvorn√•r der er h√łj- og lavvande ved en r√¶kke havne. I tidevandstabellerne anf√łres tidspunkt og niveau for h√łj- og lavvande. Tabellernes opgivelser m√• ikke forveksles med de vandstande, man m√•ler i havnene, da de meteorologiske forhold i h√łj grad ogs√• spiller ind. Tabellernes v√¶rdier angiver vandstanden som den ville v√¶re uden meteorologiske og hydrografiske p√•virkninger.

Tidevandstabeller for Danmark, F√¶r√łerne og Gr√łnland beregnes hvert √•r og g√¶lder for et kalender√•r. De kan downloades gratis p√• DMI's hjemmeside.

Bestemmelse af tidevandet: vandstandsmålinger og observationer fra satellit

Vandstandens variation i en havn m√•les med en vandstandsm√•ler, som med fast tidsinterval m√•ler den aktuelle vandstand. I danske havne m√•les vandstanden hvert 10. minut. Variationen i vandstand er den samlede effekt af tidevandet og den meteorologisk frembragte variation. Et computerprogram adskiller de to bidrag. Det kan lade sig g√łre, fordi tidevandet har en r√¶kke faste, astronomisk bestemte perioder, som kendes meget n√łjagtigt. Modsat er vejret kaotisk af natur uden fastlagte perioder.

Vandstandsmåler
Et kik ind i en vandstandsmåler.
Ud fra tidevandskomponenten kan programmet aflede en r√¶kke parametre, deriblandt amplituder og fasevinkler for de s√•kaldte harmoniske konstituenter. Disse konstituenter benyttes derefter til at beregne tidevandet meget pr√¶cist time for time for havnen frem i tiden. Ud fra de beregnede tidevandsv√¶rdier afledes tidspunkter og niveauer for h√łj- og lavvande. De publiceres som tidevandstabeller g√¶ldende for hver enkelt havn.

P√• √•bent hav er der oftest ingen adgang til vandstandsm√•linger. Her m√•ler man vandstandens h√łjde fra satellit. Ved at kombinere disse data med hydrodynamiske modeller kan tidevandet ogs√• bestemmes ret n√łjagtigt i b√•de det √•bne hav samt langs kyster, hvor man ikke har adgang til in-situ m√•linger af vandstanden med vandstandsm√•ler.

....................
Mads Hvid Ribergaard - 20. August 2018