Tidevandstabeller
for danske, fœrøske og grønlandske farvande
English version
Tidevandstabeller
- Danske farvande
- Fœrøske farvande
- Grønlandske farvande

Nyheder og opdateringer
- History log / nyheder

Observationer og prognoser
- Vandstand
- Havprognoser

Tidevandstema
- Tidevand
- Tidevandstabeller
- Fysikken bag tidevand
- Tidevandet i danske
 farvande

- Vandstandsniveauer
 og navigation

Tidevand

Vandstanden i havet varierer fra dag til dag hovedsageligt af to grunde: tidevand og meteorologiske forhold. Dertil kommer ændrede oceanografiske forhold i saltholdighed og havtemperatur, som tilsammen bestemmer havets massefylde. På lang sigt påvirker ændrede dybdeforhold også vandstanden, herunder landhævning/sænkning og netto-afsmeltning af is på land (glechere), hvilket kan påvirke tidevandsprædiktionerne.

Tidevandet og dets årsager

Esbjerg, 3. dec. 1999
Vandstanden m√•lt ved Esbjerg den 3. december 1999 (sort kurve). Stormfloden omkring kl. 17 indtr√¶ffer, mens tidevandet (gr√łn kurve) er lavt. Residualkurven (bl√•) er den m√•lte vandstand fratrukket tidevandets bidrag.
Tidevandet skyldes tiltrækningskræfterne mellem jorden, månen og solen og de relative bevægelser i systemet jord-måne-sol. Solens betydning for tidevandet er cirka halvdelen af månens betydning (Se "Fysikken bag tidevand").

Selv om kr√¶fterne, som skaber tidevandet, er relativt sm√•, kan de flytte p√• oceanernes vandmasser, s√• der dannes lange b√łlger, som forplanter sig ind i mindre havomr√•der. Mens vind og vejr kun p√•virker de √łverste vandlag, er tidevandet en bev√¶gelse af hele vands√łjlen fra overflade til bund. Disse tidestr√łmme skaber vandstands√¶ndringerne.

Havoverfladen h√¶ver og s√¶nker sig rytmisk med en periode p√• cirka en halv dag. Ved de fleste kyster er perioden 12 timer og 25 minutter. Det vil sige, at to p√• hinanden f√łlgende h√łjvander indtr√¶ffer med dette interval, og at h√łjvandstiderne forsinkes med 50 minutter fra den ene dag til den n√¶ste. Det samme for lavvande.

H√łjvandet hhv. lavvandet indtr√¶ffer ikke samtidigt alle steder. Og h√łjvandet p√• et givet sted indtr√¶ffer ikke p√• samme tid af d√łgnet hver dag, men flytter sig typisk 50 minutter hver dag, fordi den dominerende periode er lidt l√¶ngere end et halvt d√łgn: 12 timer og 25 minutter.

I tidevandstabeller, som publiceres i lande hvis farvande er p√•virket af tidevandet, anf√łres tidspunkterne for h√łjvandets og lavvandets indtr√¶den i en r√¶kke havne for hver dag. Tidevandstabellerne for Danmark, F√¶r√łerne og Gr√łnland beregnes og publiceres af DMI.

Tidevandets styrke varierer fra sted til sted. P√• det √•bne hav er der typisk mindre end en meter mellem h√łj- og lavvande. Det kraftigste tidevand finder man ved Canadas vestkyst (Fundy-bugten er verdens kraftigste) og ved Den Engelske Kanal. Tidevandet, alts√• forskellen mellem h√łj- og lavvande, n√•r op omkring 15 meter, hvor det er st√łrst.

....................
Mads Hvid Ribergaard - 21. August 2018