NAACOS
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur, havis
Middel
Variation
Trend
Overfladetemperatur, iskapper
Middel
Variation
Trend
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring Grønland

DMI's NAACOS floats

Eksempler på temperaturprofiler fra bøjerne.

Positioner
Kortet med positioner opdateres dagligt indtil der ikke længere modtages signaler.
Klik på kortet for at forstørre

   
Farten beregnet ud fra tiden og afstanden mellem to på hinanden efterfølgende positioner.
Datoen med rød tekst er fra den seneste modtaget gps position.


Seneste opdatering var:
September 09 2014 13:20:27.