Isklimatologi i Arktis og Antarktis
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur, havis
Middel
Variation
Trend
Overfladetemperatur, iskapper
Middel
Variation
Trend
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring Grønland


Kortene viser for en given måned den månedsgennemsnitlige havisudbredelse. Disse er beregnet som udbredelsen af månedsmiddel haviskoncentrationen, der er størrer end 30%, da denne værdi bruges af OSI SAF til at skelne mellem åbent vand og åbent is (reference). Overlagt kortene er tilsvarende beregnet flerårs månedsmiddel percentiler for perioden 1979-2021.

Klik her for at skifte mellem den fulde periode og wmo standard klimaperioden.

Hvad er iskoncentration?


1) Vis udbredelsen for
2) Vis fler-års udviklingen/animation for

Arktis


In order to document OSI-SAF's impact and enable ongoing support of OSI-SAF, you are obligated to acknowledge OSI-SAF in your work. Therefore, if you wish to use any material presented here please read this file.

This page is a result of the sea ice concentration climatology. To download a summary data set climatology click here.