Isklimatologi i Arktis og Antarktis
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur, havis
Middel
Variation
Trend
Overfladetemperatur, iskapper
Middel
Variation
Trend
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring GrønlandOverlagt kortene er konturlinjer, der indikerer statistikkernes konfidens (størrer er bedre). Da havisen hvert år hverken breder sig fuldt ud eller trækker sig helt tilbage oplever derfor ikke alle områder det samme antal opbryd og opfrysninger over samme årrække. Af denne grund kan nogle områder opleve relativt få opbryd og opfrysninger, hviket reducerer konfidensen i de statistiske beregninger for området. Dette er illustreret på kortene ved de overlagte konturlinjer, der indikerer procentdelen af år som indgår i de statistiske beregninger for området. Derudover betragtes kun områder som brugbare til at lave stitistik på, hvis mere end 6 opbryd/opfrysninger indtræffer.

Klik her for at ændre mellem den fulde periode og wmo standard klimaperioden.Hvad er iskoncentration?

Arktis


Åbenvandsdage
Opfrysnings datoer
Opbrydning datoer


In order to document OSI-SAF's impact and enable ongoing support of OSI-SAF, you are obligated to acknowledge OSI-SAF in your work. Therefore, if you wish to use any material presented here please read this file.

This page is a result of the sea ice concentration climatology. To download a summary data set climatology click here.

">
#