Isklimatologi i Arktis og Antarktis
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur, havis
Middel
Variation
Trend
Overfladetemperatur, iskapper
Middel
Variation
Trend
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring Grønland

Denne side er blevet opdateret med forlænget data tidsserie. Derudover er der foretaget flere mindre ændringer og forbedringer:
  • Data for perioden fra 2015 til 2021 er tilføjet.
  • Klimatologi for WMO's seneste standard klima-perioden (1991-2020) beregnet og tilføjet for bedre at kunne sammenligne med andre klimatologiske produkter.
  • Sidens figurer er blevet gjort større for at vise mere detaljerede resultater.
Den tidligere version af klimatologien (version 1) kan stadig ses her.

Disse kort viser standardafvigelsen af måneds- eller årsgennemsnitlig overflade temperatur for Grønland og Antarktis i den fulde datasæt periode, 1982-2021. En overflade er karakteriseret som havis, hvis den månedlige eller ålige iskoncentration i området er større en 15 %. Standardafvigelsen er kun plottet, hvis området har 10 eller flere år, hvor overfladen er karakteriseret som havis.

Alle plots er baseret på "Arctic and Antarctic ice and sea Surface Temperatures from thermal Infrared satellite data" datasættet (AASTI, version 2), produceret af DMI og MET (se detaljer her) og EUMETSAT OSISAF datasæt OSI-450-a og OSI-430-a.

Arktis


Toggle period
wmo-standard / full
|
Annual Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec