Isklimatologi i Arktis og Antarktis
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur, havis
Middel
Variation
Trend
Overfladetemperatur, iskapper
Middel
Variation
Trend
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring Grønland

Denne side er blevet opdateret med forlænget data tidsserie. Derudover er der foretaget flere mindre ændringer og forbedringer:
  • Data for perioden fra 2015 til 2022 er tilføjet.
  • Klimatologi for WMO's seneste standard klima-perioden (1991-2020) beregnet og tilføjet for bedre at kunne sammenligne med andre klimatologiske produkter.
  • Den statistiske significans af trends er blevet genberegnet, pga fejl i tidligere version.
  • Sidens figurer er blevet gjort større for at vise mere detaljerede resultater.
  • Statistikken for de seneste 10 år er blevet fjernet pga stor statistiske usikkerhed.
Der er mere information om de anvendte data her. Den tidligere version af klimatologien (version 2) kan stadig ses her.

Denne side findes kun på engelsk.

This page presents links for data files containing the ice edge coordinates. Ice edges are presented as ice extent percentiles as seen on these maps and are calculated by considering the ensemble of daily ice extent within the same months across a period. An area is defined as sea ice if the ice concentration is larger than 30 %.


In order to document OSI-SAF's impact and enable ongoing support of OSI-SAF, you are obligated to acknowledge OSI-SAF in your work. Therefore, if you wish to use any material presented here please read this file.

This page is a result of the sea ice concentration climatology. To download a summary data set climatology click here.