Is-klimatologi i Arktis
Arktisk is-koncentration måned for måned
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Arktisk vejr.
  nord for 60N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur
Havis
Landis
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring Grønland

Klimatologisk is-koncentration Arktis

Klimatologisk is-koncentration Arktis beregnet hver måned for de seneste 30 år.
Se også iskoncentrationen for Antarktis


  
 
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Kortet viser den gennemsnitlige månedlige is-koncentration. Is-koncentration er den andel af havoverfladen der er dækket af is hvor 100% er komplet isdækket og 0% er åbent vand. Kortet er baseret på data fra amerikanske satellitter fra 1978 indtil 2009 som er blevet gen-processeret i et europæisk projekt: EUMETSAT OSI SAF. Den ældste af satellitterne NIMBUS 7 fra 1978 indtil 1987 dækkede ikke i et relativt stort område omkring Nordpolen. Det ses som en hvid cirkel. Selv om de efterfølgende satellitter havde bedre dækning, med et langt mindre "hul" omkring Nordpolen, har vi bibeholdt NIMBUS hullet for at statistikken alle steder er sammenlignelig. I løbet af NIMBUS 7 perioden var området omkring Nordpolen dækket med is hele året, det vil sige næsten 100%. Isen når normalt sin maksimale udbredelse med ca. 14-16 mio km2 i marts. Ved sommerens afslutning i september er der mindst is, i 1980'erne omkring 7 mio. km2 og i dag omkring 3-5 mio. km2.