Isklimatologi i Arktis og Antarktis
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Arktisk vejr.
  nord for 60N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur
Havis
Landis
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring Grønland


Kortene viser for en given måned den månedsgennemsnitlige havisudbredelse. Disse er beregnet som udbredelsen af månedsmiddel haviskoncentrationen, der er størrer end 30%. Overlagt kortene er den tilsvarende beregnet flerårs månedsmiddel for perioderne 1978-2014 (venstre side) og 2004-2014 (højre side)

Hvad er iskoncentration?


1) Vis udbredelsen for
2) Vis fler-års udviklingen/animation for

Arktis

Antarktis


In order to document OSI-SAF's impact and enable ongoing support of OSI-SAF, you are obligated to acknowledge OSI-SAF in your work. Therefore, if you wish to use any material presented here please read this file.