Isklimatologi i Arktis og Antarktis
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur, havis
Middel
Variation
Trend
Overfladetemperatur, iskapper
Middel
Variation
Trend
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring Grønland

Kortene viser månedsvariationen (standard afvigelsen) i haviskoncentration af wmo standard klimaperioden, 1991-2020.

Iskoncentration er den andel af havoverfladen, der er dækket af is, hvor 100% tilsvarer et komplet isdække og 0% tilsvarer åbent vand. Kortene er baseret på data fra mikrobølge-satellitter fra perioden 1979 indtil 2022, som er blevet gen-processeret i et europæisk projekt EUMETSAT OSI SAF til to datasæt: en CDR fra 1979 til 2020 og en ICDR fra 2021 til 2022 (svarende til datasæt OSI-450-a og OSI-430-a). Isen når normalt sin maksimale udbredelse i marts måned på omkring 14-16 mio millioner kvadratkilometer, og sit miminum ved sommerens afslutning i september, som i 1980'erne var omkring 7 millioner kvadratkilometer sammenlignet med i dag, hvor udbredelsen er blot omkring 3-5 millioner kvadratkilometer.

Arktis


Toggle period
wmo-standard / full
|
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec


In order to document OSI-SAF's impact and enable ongoing support of OSI-SAF, you are obligated to acknowledge OSI-SAF in your work. Therefore, if you wish to use any material presented here please read this file.

This page is a result of the sea ice concentration climatology. To download a summary data set climatology click here.