Isklimatologi i Arktis og Antarktis
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Arktisk vejr.
  nord for 60N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur
Havis
Landis
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring Grønland

Denne side er blevet opdateret med forlænget data tidsserie. Derudover er der foretaget flere mindre ændringer og forbedringer:
  • Data for perioden fra 2015 til 2022 er tilføjet.
  • Klimatologi for WMO's seneste standard klima-perioden (1991-2020) beregnet og tilføjet for bedre at kunne sammenligne med andre klimatologiske produkter.
  • Den statistiske significans af trends er blevet genberegnet, pga fejl i tidligere version.
  • Sidens figurer er blevet gjort større for at vise mere detaljerede resultater.
  • Statistikken for de seneste 10 år er blevet fjernet pga stor statistiske usikkerhed.
Der er mere information om de anvendte data her. Den tidligere version af klimatologien (version 2) kan stadig ses her.

Kortene viser månedsvariationen (standard afvigelsen) i haviskoncentration af wmo standard klimaperioden, 1991-2020.

Iskoncentration er den andel af havoverfladen, der er dækket af is, hvor 100% tilsvarer et komplet isdække og 0% tilsvarer åbent vand. Kortene er baseret på data fra mikrobølge-satellitter fra perioden 1979 indtil 2022, som er blevet gen-processeret i et europæisk projekt EUMETSAT OSI SAF til to datasæt: en CDR fra 1979 til 2020 og en ICDR fra 2021 til 2022 (svarende til datasæt OSI-450-a og OSI-430-a). Isen når normalt sin maksimale udbredelse i marts måned på omkring 14-16 mio millioner kvadratkilometer, og sit miminum ved sommerens afslutning i september, som i 1980'erne var omkring 7 millioner kvadratkilometer sammenlignet med i dag, hvor udbredelsen er blot omkring 3-5 millioner kvadratkilometer.

Arktis


Toggle period
wmo-standard / full
|
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec


In order to document OSI-SAF's impact and enable ongoing support of OSI-SAF, you are obligated to acknowledge OSI-SAF in your work. Therefore, if you wish to use any material presented here please read this file.

This page is a result of the sea ice concentration climatology. To download a summary data set climatology click here.