Den Arktiske Verden
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur, havis
Middel
Variation
Trend
Overfladetemperatur, iskapper
Middel
Variation
Trend
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring Grønland

Det frosne hav
Siden 1970'erne har man haft satellitter, der kan måle udbredelsen af havis. Derfor ved vi med sikkerhed, at der i dag er væsentligt mindre havis på den nordlige halvkugle end for 35 år siden. I løbet af de seneste ca. 10 år er afsmeltningen accelereret og specielt under minimumsudbredelsen i september måned kan man observere store ændringer. Samlet set har isen i polhavet aldrig været tyndere og mere sårbar end nu.

Havis er en vigtig brik i forståelsen af det globale klimasystem. Derfor bliver udvikling i Arktis fulgt nøje af klima- og arktis- interesserede verden over.

Af flere forskellige grunde holder DMI dagligt øje med udviklingen af vejr, hav og is i Arktis. Dels for at følge den klimatologiske udvikling, dels for at kunne levere data til numeriske vejr- og havmodeller og dels for at supportere søfarten.

I kolonnen til venstre på denne side, Arktis lige nu, kan man finde både statiske og dagligt opdateret information om den Arktiske tilstand, og til højre kan du finde vores seneste nyheder og artikler.

  
Animationen viser isudbredelsen for februar måned i perioden 2000-2009. Det grå område viser udbredelsen af den tyndere vinteris og det hvide område viser udbredelsen af tyk polaris. Billederne er lavet på baggrund af QuikSCAT satellitdata.