Isklimatologi i Arktis og Antarktis
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur, havis
Middel
Variation
Trend
Overfladetemperatur, iskapper
Middel
Variation
Trend
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring Grønland

JavaScript - Changing images back and forth

Introduktion

Denne side viser isoverfladetemperatur- (IST) klimatologi for havis i områderne nord for 50 N og syd for 50 S for perioden 1982 - 2015. Alle plots er baseret på "Arctic and Antarctic ice and sea Surface Temperatures from thermal Infrared satellite data" datasættet (AASTI, version 2), produceret af DMI og MET (se detaljer her).

For at analysere udviklingen af temperatur over tid, er der fortaget lineære regressionsanalyser af temperaturer i ethvert punkt af de viste plots. Trends, p-værdier og korrelations koefficcienter er resultater fra denne analyse. Klik på billedet for at skifte mellem de forskellige statistiske parametre og vælg mellem klimatologi for hele året ("År") eller en udvalgt måned (f.eks. "Jan").


Arktis


År
|
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antarktis


År
|
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec


Plotbeskrivelser

Middeltemperatur kort (øverst til venstre). Disse kort viser gennemsnittet af den årlige eller månedlige IST af den fulde periode.

Standardvariation (øverst til højre). Disse kort viser standard variationen af den årlige eller månedlige middel IST over den fulde periode.

p-værdi af trend-signifikanstest (øverst til højre). Disse kort viser p-værdier fra den lineære regressionsanalyse med nul-hypotesen at koefficienten/trenden er 0.

Korrelationskoefficient (øverst til højre). Disse kort viser "Pearson product-moment"-korrelationskoefficienten fra den lineære regressionsanalyse.

Trends (nederst til venstre) Disse kort viser trends fra den lineære regressionsananalyse.

Middeltemperatur grafer (nederst til højre) Disse grafer viser den rumlige middel af den månedlige eller årlige middel IST versus tid. Et lineært fit ses også plottet med linjens hældning vist som "Tendency".

Usikkerheder

Alle data og plots på denne side er behæftede med usikkerheder, som vi arbejder på at kvantificere. DMI kan derfor endnu ikke garantere nøjagtigheden af de viste data. DMI forbeholder sig retten til at opdatere siden, hvis vi finder fejl i data. En videnskabelig artikel af AASTI datasættet er under forberedelse, og nøjagtigheden af AASTI-datasættet vil først offentliggøres, når denne artikel er godkendt.