Isklimatologi i Arktis og Antarktis
Overfladetemperatur
English version
Arktis lige nu
Klima og vejr
- Middeltemperaturer
  nord for 80N

- Isdække på den
  nordlige halvkugle

- Minimum isdække
  siden 1979

- Måneds middel isdække
  siden 1979

Satellitprodukter
- Havis-bevægelser og
  havis-koncentration

- Havtemperaturer
  og anomalier

- Is-temperaturer
Klimatologisk Havisatlas
Iskoncentration
Månedlig middel
Månedlig variation
Isudbredelse
Månedlig
Download iskanter
Opbrydning, opfrysning og åbenvandsdage
Middel
Variation
Tendens (signifikans)
Overfladetemperatur, havis
Middel
Variation
Trend
Overfladetemperatur, iskapper
Middel
Variation
Trend
Havis temperatur og udbredelse
Hysterese
Modelprodukter
- Istykkelse og volume
- Is- og havprognoser
Isforhold for Søfarten
- Satellitbilleder
  omkring Grønland

Disse kort viser den måneds- eller årsgennemsnitlige overfladetemperatur for havis i områderne nord for 50 N og syd for 50 S i wmo standard klimaperioden, 1991-2020. En overflade er karakteriseret som havis, hvis den månedlige eller årlige iskoncentration i området er større en 15 %. Middeltemperaturen er kun plottet, hvis området har 10 eller flere år, hvor overfladen er karakteriseret som havis. Under hvert kort vises en tidsserie af det totale overfladetemperaturs gennemsnit for det givne område.

Alle plots er baseret på "Arctic and Antarctic ice and sea Surface Temperatures from thermal Infrared satellite data" datasættet (AASTI, version 2), produceret af DMI og MET (se detaljer her) og EUMETSAT OSISAF datasæt OSI-450-a og OSI-430-a.


Toggle period
wmo-standard / full
|
Annual Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Arktis

Antarktis